کسب نمره ۶۵ و ۷۹ با پکیج جامع PTE

جدول امتیاز بندی ویزای اسکیل ورکر

این ویزا برای افرادی مناسب است که مهارت‌ها و تخصص‌های خاصی دارند و نیازی به حمایت یا اسپانسری از سوی کارفرما در استرالیا ندارند.

ویزای مهارتی استرالیا

برای اینکه شرایط مهاجرت به استرالیا با ویزای کاری یا مهارتی را داشته باشید باید حداقل 65 امتیاز خالص در سیستم امتیازبندی مهاجرت استرالیا به دست بیاورید.

ویزای کار استرالیا در چند سال گذشته بیشترین میزان متقاضی را در میان مهاجران داشته است.

جدول امتیاز سن

۲۵ تا ۳۲ سال۳۲ تا ۴۰ سال۴۰ تا ۴۴ سال
۳۰ امتیاز۲۵ امتیاز۱۵ امتیاز

جدول امتیاز مدرک تحصیلی

لیسانس سکشن ۲ یا فوق دیپلملیسانس سکشن ۱ یا ارشددکتری
۱۰ امتیاز۱۵ امتیاز۲۰ امتیاز

جدول امتیاز سابقه کاری

۳ تا ۵ سال۵ تا ۸ سال۸ سال به بالا
۵ امتیاز۱۰ امتیاز۱۵ امتیاز

جدول امتیاز نمره زبان

PTE65 یا آیلتس ۷PTE79 یا آیلتس ۸آزمون کمکی NAATI
10 امتیاز20 امتیاز۵ امتیاز

جدول امتیاز مجردی و متاهلی

افراد متاهلافراد مجرد
PTE50 همسر، ۵ امتیاز۱۰ امتیاز
دریافت اسسمنت، ۵ امتیاز

پکیج آموزشی زبان PTE

کاملترین دوره آموزشی برای آزمون PTE