کسب نمره ۶۵ و ۷۹ با پکیج جامع PTE

ویزای ازدواج استرالیا

در صورتی که همسر یا پارتنر شما یک شهروند یا دارای اقامت دائمی استرالیا باشد، می‌توانید برای درخواست ویزای ازدواج مراحل لازم را انجام دهید.

مهاجرت از طریق ازدواج

برای مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج باید با یک فرد مقیم یا شهروند استرالیا در رابطه بوده و واقعی بودن این رابطه را به اداره مهاجرت ثابت کنید.

با دریافت این نوع ویزا اقامت دائم استرالیا را دریافت کرده و از مزایای شهروندی این کشور بهره‌مند می‌شوید.

ویزای ازدواج در آینده

Prospective Marriage subclass 300

این ویزا به شما اجازه می‌دهد برای ازدواج با نامزد خود وارد استرالیا شوید. پس از ورود به استرالیا و ازدواج، می‌توانید برای ویزای پارتنر درخواست دهید. لازم است هنگام درخواست برای این ویزا نامزد یا همان نفر دوم در خارج از استرالیا باشد.

مدت زمان اعتبار ویزای Subclass 300 که یک ویزای موقت است و برای مدت ۹ ماه اعتبار دارد. در این مدت، باید با نامزد خود ازدواج کنید.

شما باید نشان دهید که قصد واقعی برای ازدواج با نامزد خود دارید و ازدواج شما براساس قوانین استرالیا صورت خواهد گرفت.

این ویزا به شما امکان می‌دهد به استرالیا وارد شوید تا با نامزد خود ازدواج کنید. پس از ازدواج، می‌توانید برای ویزای های 801 و 820  درخواست دهید.

برای درخواست این ویزا، شما باید مدارکی مانند شواهد رابطه، مدارک هویتی، و شواهد برنامه‌ریزی برای ازدواج را ارائه دهید.

مانند سایر ویزاهای استرالیا، شما باید شرایط مربوط به سلامت را دارا باشید.

ویزای پارتنر موقت و ویزای همسر

Subclass 100 & Subclass 309

اگر شما در یک رابطه زناشویی یا همزیستی با یک شهروند دائم استرالیا دارای اقامت دائم استرالیا هستید و در خارج از استرالیا زندگی می‌کنید، می‌توانید برای ویزای subclass 309 درخواست دهید. پس از دو سال، می‌توانید برای ویزای دائم subclass 100 درخواست دهید.

ویزای subclass 309 یک ویزای موقت است. این ویزا به شما اجازه می‌دهد تا در استرالیا زندگی کنید تا زمانی که درخواست ویزای پارتنر دائم (subclass 100) شما بررسی شود.

این ویزا بخشی از یک فرآیند دو مرحله‌ای است. در ابتدا برای ویزای موقت subclass 309 درخواست می‌دهید و پس از دو سال، می‌توانید برای ویزای دائم subclass 100 درخواست دهید.

متقاضی باید نشان دهد که در یک رابطه واقعی و پایدار با پارتنر خود هست. شواهدی مانند مکاتبات مشترک، بیانیه‌های مالی مشترک، و عکس‌ها ممکن است لازم باشد.

شما باید مدارکی مانند شواهد رابطه، مدارک هویتی، قباله ازدواج( در صورت وجود)  و شواهد حمایت مالی یا اشتغال را ارائه دهید.

مانند سایر ویزاهای استرالیا، شما باید شرایط مربوط به سلامت را دارا باشید.

ویزای پارتنر موقت و ویزای پارتنر دائم

Subclass 801 & Subclass 820

اگر شما همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، یک مقیم دائم استرالیا، یا یک شهروند نیوزیلند واجد شرایط هستید و در داخل استرالیا زندگی می‌کنید، می‌توانید برای ویزای موقت subclass 820 درخواست دهید. پس از دو سال، می‌توانید برای ویزای دائم subclass 801 اقدام کنید

ویزای subclass 820 یک ویزای موقت است که به شما اجازه می‌دهد تا در استرالیا بمانید در حالی که درخواست ویزای پارتنر دائم (subclass 801) شما در حال بررسی است.

این ویزا بخشی از یک فرآیند دو مرحله‌ای است. در ابتدا برای ویزای موقت subclass 820 درخواست می‌دهید و پس از دو سال، می‌توانید برای ویزای دائم subclass 801 درخواست دهید.

شما باید نشان دهید که در یک رابطه واقعی و پایدار با پارتنر خود هستید. شواهدی مانند مکاتبات مشترک، بیانیه‌های مالی مشترک، و عکس‌ها ممکن است لازم باشد.

شما باید مدارکی مانند شواهد رابطه، مدارک هویتی، و شواهد حمایت مالی یا اشتغال را ارائه دهید.

 مانند سایر ویزاهای استرالیا، شما باید شرایط مربوط به سلامت را دارا باشید.

پکیج آموزشی زبان PTE

کاملترین دوره آموزشی برای آزمون PTE