کسب نمره ۶۵ و ۷۹ با پکیج جامع PTE

اعتبار مدارک دانشگاه های ایران در استرالیا چگونه است؟

در ایران، دانشگاه‌ها بر اساس استانداردهای آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دانشگاه‌های سکشن ۱ و سکشن ۲.

لیسانس دانشگاه‌های سکشن ۱ دارای اعتبار بین‌المللی بالاتری هستند و مدارک صادر شده از آن‌ها معادل مدرک لیسانس استرالیایی شناخته می‌شوند، که این امر برای اخذ ارزشیابی و ویزا برای کد شغلی های Group A & B  سازمان مهاجرت استرالیا را حائز اهمیت میباشد. این دانشگاه‌ها شامل برخی از بزرگترین و معتبرترین موسسات آموزشی در ایران هستند. در مقابل، لیسانس دانشگاه‌های سکشن ۲، که شامل برخی دانشگاه‌های غیردولتی و موسسات کمتر شناخته شده هستند، دارای اعتبار پایین‌تری و معادل فوق دیپلم استرالیا( Associate Degree) ارزیابی میشود که برای کد شغلی های Group C & D مناسب هستند.

لیست دانشگاه ها و مؤسسات سکشن ۱ ایران :
 1. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
 2. دانشگاه علامه طباطبایی
 3. دانشگاه الزهرا
 4. دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 5. دانشگاه اراک
 6. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
 7. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
 8. دانشگاه علوم پزشکی ارتش دانشگاه آیت الله بروجردی
 9. دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 10. دانشگاه صنعت نوشیروانی بابل
 11. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
 12. دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی باقر العلوم
 13. دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 14. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
 15. دانشکدهٔ فنی و مهندسی بجنورد
 16. دانشگاه بجنورد دانشگاه بو علی سینا همدان
 17. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 18. دانشگاه علوم پایۀ دامغان
 19. دانشگاه علوم و فنون فارابی
 20. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
 21. دانشگاه فردوسی مشهد
 22. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
 23. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
 24. دانشگاه گیلان
 25. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
 26. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 27. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
 28. دانشگاه حضرت معصومه مؤسسهٔ آموزش عالی ایرانیان بانک
 29. دانشگاه هرمزگان
 30. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
 31. دانشگاه ایلام
 32. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
 33. دانشگاه افسری امام علی
 34. دانشگاه بین المللی امام خمینی
 35. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
 36. دانشگاه غیر انتفاعی، غیر دولتی امام رضا
 37. دانشگاه امام صادق
 38. سازمان مدیریتی صنعتی
 39. مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 40. مرکز بین المللی علوم پژوهشی، تکنولوژی و محیطی
 41. مرکز مطالعات ایران دانشگاه صنایع و معادن ایران
 42. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 43. دانشگاه علم و صنعت ایران
 44. دانشگاه هنر اصفهان
 45. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 46. دانشگاه صنعتی اصفهان
 47. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 48. دانشگاه آزاد واحد اردبیل
 49. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 50. دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی
 51. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه
 52. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
 53. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
 54. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
 55. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 56. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 57. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 58. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
 59. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 60. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 61. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
 62. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 63. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 64. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 65. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 66. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 67. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 68. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 69. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
 70. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
 71. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 72. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 73. دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 74. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 75. دانشگاه لرستان
 76. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
 77. دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 78. دانشگاه ملایر
 79. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
 80. دانشگاه مذاهب اسلامی
 81. دانشگاه مازندران
 82. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
 83. دانشگاه علوم و فنون مازندران
 84. دانشگاه مفید
 85. دانشگاه محقق اردبیلی
 86. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
 87. دانشگاه پیام نور
 88. دانشگاه خلیج فارس
 89. دانشگاه صنعت نفت
 90. دانشگاه علوم انتظامی
 91. دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
 92. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
 93. دانشگاه قم
 94. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
 95. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
 96. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ورامین
 97. دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 98. دانشگاه رازی
 99. دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 100. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
 101. دانشگاه صنعتی سهند
 102. دانشگاه علوم اقتصادی
 103. دانشگاه روابط بین الملل
 104. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
 105. دانشگاه شهید باهنر کرمان
 106. دانشگاه شهید بهشتی
 107. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 108. دانشگاه شهید چمران
 109. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 110. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صندوقی یزد
 111. دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 112. دانشگاه شهر کرد
 113. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر کرد
 114. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
 115. دانشگاه صنعتی شاهرود
 116. دانشگاه صنعتی شریف
 117. دانشگاه غیر انتفاعی، غیر دولتی شیخ بهایی
 118. دانشگاه شیراز
 119. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 120. دانشگاه صنعتی شیراز
 121. دانشگاه سوره
 122. دانشگاه عالی دفاع ملی
 123. دانشگاه هنر تبریز
 124. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 125. دانشگاه تفرش
 126. دانشگاه تربیت مدرس
 127. دانشگاه تربیت
 128. معلم تهران
 129. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 130. دانشگاه جامع علمی کاربردی
 131. دانشگاه هنر
 132. دانشگاه بیرجند
 133. دانشگاه دفاع علوم و صنایع
 134. دانشگاه امام حسین
 135. دانشگاه اصفهان
 136. دانشگاه کاشان
 137. دانشگاه کردستان
 138. دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و فرهنگ
 139. دانشگاه سمنان
 140. دانشگاه سیستان و بلوچستان
 141. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 142. دانشگاه تبریز
 143. دانشگاه تهران
 144. دانشگاه زابل
 145. دانشگاه ارومیه
 146. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
 147. دانشگاه صنعتی ارومیه
 148. دانشگاه ولی عصر سنندج
 149. دانشگاه یاسوج
 150. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج
 151. دانشگاه یزد
 152. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
 153. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
 154. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
 155. دانشگاه زنجان
 156. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

دانشگاه ها و مؤسسات دیگری که در این لیست قرار نگرفته اند در سکشن دوم قرار دارند و به علت حجم بالای اسامی در این لیست نوشته نشده اند

پکیج آموزشی زبان PTE

کامل‌ترین دوره آموزشی برای آزمون PTE