اشتراک ماهانه مهاجرت و زبان

پکیج PRE-PTE + پکیج جامع PTE

جزییات محصول:
 • کلیه امکانات پکیج جامع PTE
 • دسترسی نامحدود به ویدیوهای آموزشی
 • نحوه یادگیری لغت انگلیسی
 • آموزش کلیه گرامرهای پایه
 • حل تمرین
 • فایل های آموزشی برای دانلود
 • فایل دانلود کلیه کتاب‌های معرفی شده

9,800,000 تومان

Loading...

توضیحات

پکیج زبان پایه مناسب افرادی است که نیاز دارند زبان پایه خود را تقویت کنند و سپس وارد پروسه یادگیری تسک‌ها و آموزش‌های PTE شوند. در این پکیج بعد از اتمام زبان پایه و یادگیری اصول اولیه گرامر، میتوانید آموزش pte را آغاز کنید که شامل رفع اشکال روزانه نیز میباشد.

در این پکیج آموزشی نحوه یادگیری لغت و برنامه درسی برای یادگیری لغت به همراه حل نمونه تمرین، آموزش کلیه گرامرهای پایه به همراه حل تمرین و فایل های آموزشی قابل دانلود، فایل دانلود کلیه کتاب های معرفی شده برای استفاده و تمرین دانشجویان، قرار دارد

سرفصل‌های پکیج جامع زبان PTE

پخش ویدیو
 • درباره من
 • مقایسه آزمون PTE با سایر امتحانات
 • سطح زبان برای نمره و زمان یادگیری
 • نحوه آموزش و معرفی سایت‌های تمرینی
 • معرفی اسکیل‌ها در سایت‌های تمرینی
درباره پخش ویدیو تسک ازمون pte
 • Read Aloud: معرفی تسک Ra و نحوه صداسازی
 • Read Aloud: نحوه نمره دهی
 • Read Aloud: خطاهای رایج
 • Read Aloud: نحوه کار با سایت APeuni
 • Read Aloud: حل نمونه تمرین(۱)
 • Read Aloud: حل نمونه تمرین(۲)
 • Read Aloud: حل نمونه تمرین(۳)
 • Read Aloud: حل نمونه تمرین(4)
 • Read Aloud: حل نمونه تمرین(5)
 • Read Aloud: حل نمونه تمرین(6)
 • Read Aloud: اجراهای غلط
 • Read Aloud: نحوه گرفتن Score
 • Read Aloud: توضیح درباره Intonation & Chunking
 • Read Aloud: نکات تکمیلی RA
 • Read Aloud: توضیح نوشتاری RA(فایل)
 • Repeat Sentence: معرفی تسک RS و ابزارهای تمرین
 • Repeat Sentence: نحوه شنیدار و Note Taking
 • Repeat Sentence: تکنیک‌های تمرین در منزل
 • Repeat Sentence: راه‌ کارهای تقویت قدرت Listening و معرفی پادکست‌ها
 • Repeat Sentence: منابع تمرینی
 • Repeat Sentence: آموزش Note Taking
 • Repeat Sentence: توضیح نوشتاری RS(فایل)
 • Describe Image: آموزش اولیه DI
 • Describe Image: دسته بندی‌ها – اهمیت Intonation & Fluency
 • Describe Image: آموزش Life Cycle(Plant, Animal)
 • Describe Image: آموزش Water Cycle
 • Describe Image: آموزش Geography
 • Describe Image: نکات فنی برای شروع و گفتن Prefabricated
 • Describe Image: حل نمونه تمرین(1)
 • Describe Image: حل نمونه تمرین(2)
 • Describe Image: حل نمونه تمرین(3)
 • Describe Image: حل نمونه تمرین(4)
 • Describe Image: نحوه تمرین و تعداد در منزل
 • Describe Image: تمپلیت برای PTE30(فایل)
 • Describe Image: تمپلیت برای PTE۵۰(فایل)
 • Describe Image: توضیح نوشتاری DI(فایل)
 • Re-tell Lecture: آموزش کلی RL
 • Re-tell Lecture: نحوه بیان و Note Taking
 • Re-tell Lecture: نمونه تمرین
 • Re-tell Lecture: نکات تکمیلی برای راحتی بیان
 • Re-tell Lecture: تمپلیت برای PTE65(فایل)
 • Answer Short Question: آموزش کلی ASQ و اهمیت آن
 • Answer Short Question: نحوه تمرین در منزل
درباره پخش ویدیو تمرین پی تی ای
 • توضیح کلی رایتینگ و نحوه نمره دهی
 • آموزش Noun Phrase – قسمت اول
 • آموزش Noun Phrase – قسمت دوم
 • توضیح نوشتاری Noun Phrase(فایل)
 • SWT: آموزش تسک Summarize Written Text
 • SWT: نحوه انالیز و درک متون و انتخاب Keywords
 • SWT: دانلود تمپلیت Summarize Written Text(فایل)
 • SWT: توضیح نوشتاری Summarize Written Text(فایل)
 • SWT: حل نمونه تمرین(1)
 • SWT: حل نمونه تمرین(۲)
 • SWT: حل نمونه تمرین(3)
 • WE: آموزش کلی تسک Write Essay
 • WE: نحوه نمره دهی و اهمیت این تسک
 •  WE: آموزش حل تمرین Wrire Essay
 • WE: مفهوم تمپلیت ها (2 نمونه تمپلیت)
 • WE: تمپلیت Wrire Essay(فایل)
 • WE: حل یک نمونه تمرین
 • WE: حل یک نمونه تمرین(2)
 • WE: حل یک نمونه تمرین(3)
 • WE: نکات تکمیلی Write Essay
درباره پخش ویدیو منابع ازمون pte
 • Reading: آموزشی کلی ریدینگ
 • Reading: نحوه زمانبندی هر تسک و درجه اهمیت آن
 • RWFIB: آموزش Reading-Writing: Fill In The Blanks
 • RWFIB: حل نمونه تمرین(1)
 • RWFIB: حل نمونه تمرین(2)
 • RWFIB: حل نمونه تمرین(3)
 • آموزش کلی تسک – Multiple Choice Answer(Single & Multiple)
 • Re-order paragraph: آموزش کلی تسک
 • Re-order paragraph: حل نمونه تمرین(1)
 • Re-order paragraph: حل نمونه تمرین(2)
 • Re-order paragraph: حل نمونه تمرین(۳)
 • Re-order paragraph: حل نمونه تمرین(۴)
 • Re-order paragraph: حل نمونه تمرین(5)
 • RFIB: آموزش کلی تسک Reading: Fill in the blanks
 • RFIB: حل یک نمونه تمرین
 • RFIB: حل یک نمونه تمرین(2)
 • RFIB: حل یک نمونه تمرین(3)
 •  نکات تکمیلی ریدینگ
درباره پخش ویدیو هزینه ازمون pte
 • بیان مفاهیم و تسک های کلی Listening
 • نحوه زمانبندی هر تسک و میزان اهمیت هر کدام
 • SST: آموزش تسک Summarize Spoken Text
 • SST: مفهوم تمپلیت و و نحوه انجام تسک
 • SST: دانلود تمپلیت Summarize Spoken Text(فایل)
 • SST: حل نمونه تمرین(1)
 • SST: حل نمونه تمرین(2)
 • FIB: آموزش تسک Listening: fill in the blanks
 • FIB: حل یک نمونه تمرین(1)
 • FIB: حل یک نمونه تمرین(2)
 • HIW: آموزش تسک Highlight incorrect words
 • HIW: حل یک نمونه تمرین
 • HIW: حل یک نمونه تمرین(2)
 • آموزش تسک Highlight Correct Summary & Select Missing Words
 • MCM & MCS: آموزش تسک های Multiple Choice(Single and Multiple)
 • WFD: آموزش تسک Write From Dictation
 • WFD: حل یک نمونه تمرین
 • WFD: حل یک نمونه تمرین(2)
 • سخن پایانی
درباره پخش ویدیو اموزش ماک
 • 2000 لغت پرکاربرد PTE – فایل PDF
 • گرامرهای پیش نیاز PTE – فایل PDF
 • افعال پرکاربرد PTE – فایل PDF
 • نحوه خرید آزمون ماک و آزمون اصلی PTE
 • آموزش ماک (فیلم آموزشی)
 • چه موقع برای امتحان PTE آماده‌ای‌؟
 • آماده سازی دو هفته مانده به امتحان PTE
 • آماده سازی سه روز مانده به آزمون PTE
 • آماده سازی صبح روز امتحان
 • نحوه ورود به مرکز آزمون
 • در چه صورت بمانیم برای امتحان مجدد؟
 • معرفی کتاب های کمک آموزشی